Ghế gấp - Ghế tựa HP

Ghế gấp G01

Ghế gấp G01

Giá bán 257.399 đ

Kích thước (mm): W440 x D515 x H835

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G01B

Ghế gấp G01B

Giá bán 497.249 đ

Kích thước (mm): W465 x D853 x H835

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G02

Ghế gấp G02

Giá bán 373.230 đ

Kích thước (mm): W440 x D475 x H980

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

27% off

Ghế gấp G03

Ghế gấp G03

Giá bán 310.050 đ

Kích thước (mm): W440 x D490 x H760

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G04

Ghế gấp G04

Giá bán 362.700 đ

Kích thước (mm): W470 x D515 x H890

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

6% off

Ghế gấp G04B

Ghế gấp G04B

Giá bán 526.500 đ

Kích thước (mm): W525 x D770 x H890

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G05

Ghế gấp G05

Giá bán 415.350 đ

Kích thước (mm): W420 x D510 x H990

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

9% off

Ghế gấp G06

Ghế gấp G06

Giá bán 416.520 đ

Kích thước (mm): W420 x D510 x H990

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G07

Ghế gấp G07

Giá bán 561.600 đ

Kích thước (mm): W540 x D600 x H770

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

14% off

Ghế gấp G08

Ghế gấp G08

Giá bán 394.290 đ

Kích thước (mm): W400 x D500 x H990

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

6% off

Ghế gấp G09

Ghế gấp G09

Giá bán 429.390 đ

Kích thước (mm): W420 x D550 x H940

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G10

Ghế gấp G10

Giá bán 307.710 đ

Kích thước (mm): W430 x D490 x H800

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G11

Ghế gấp G11

Giá bán 260.909 đ

Kích thước (mm): W455 x D520 x H795

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G12

Ghế gấp G12

Giá bán 410.670 đ

Kích thước (mm): W420 x D500 x H990

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G135

Ghế gấp G135

Giá bán 259.739 đ

Kích thước (mm): W410 x D495 x H815

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G136

Ghế gấp G136

Giá bán 326.430 đ

Kích thước (mm): W420 x D500 x H835

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G137

Ghế gấp G137

Giá bán 259.739 đ

Kích thước (mm): W430 x D480 x H820

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G14

Ghế gấp G14

Giá bán 393.120 đ

Kích thước (mm): W440 x D520 x H795

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G15

Ghế gấp G15

Giá bán 360.360 đ

Kích thước (mm): W440 x D490 x H975

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G16

Ghế gấp G16

Giá bán 322.920 đ

Kích thước (mm): W446 x D475 x H835

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G18

Ghế gấp G18

Giá bán 298.350 đ

Kích thước (mm): W440 x D500 x H980

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G20

Ghế gấp G20

Giá bán 526.500 đ

Kích thước (mm): W450 x H480 x H920

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G30

Ghế gấp G30

Giá bán 283.140 đ

Kích thước (mm): W460 x D445 x H830

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G34

Ghế gấp G34

Giá bán 1.111.500 đ

Kích thước (mm): W515 x D570 x H730

Chất liệu: Tùy chọn

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
3
.
.
.
.