Ghế gấp - Ghế tựa HP

Ghế gấp G01

Ghế gấp G01

Giá bán 260.000 đ

Kích thước (mm): 440x505x835

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G02

Ghế gấp G02

Giá bán 358.000 đ

Kích thước (mm): 440x475x980

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G03

Ghế gấp G03

Giá bán 381.000 đ

Kích thước (mm): 450x490x760

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G04

Ghế gấp G04

Giá bán 365.000 đ

Kích thước (mm): 470x515x890

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G04B

Ghế gấp G04B

Giá bán 546.000 đ

Kích thước (mm): 545x780x890

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G05

Ghế gấp G05

Giá bán 416.000 đ

Kích thước (mm): 400x500x990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G06

Ghế gấp G06

Giá bán 408.000 đ

Kích thước (mm): 400x500x990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G07

Ghế gấp G07

Giá bán 502.000 đ

Kích thước (mm): 540x600x770

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G08

Ghế gấp G08

Giá bán 408.000 đ

Kích thước (mm): 400x510x990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G09

Ghế gấp G09

Giá bán 408.000 đ

Kích thước (mm): 400x530x950

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G10

Ghế gấp G10

Giá bán 317.000 đ

Kích thước (mm): 430x490x800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G11

Ghế gấp G11

Giá bán 260.000 đ

Kích thước (mm): 455x520x795

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G12

Ghế gấp G12

Giá bán 382.000 đ

Kích thước (mm): 400x500x990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G135

Ghế gấp G135

Giá bán 265.000 đ

Kích thước (mm): 410x495x815

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G136

Ghế gấp G136

Giá bán 302.000 đ

Kích thước (mm): 420x500x835

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G137

Ghế gấp G137

Giá bán 265.000 đ

Kích thước (mm): 430x470x820

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G14

Ghế gấp G14

Giá bán 372.000 đ

Kích thước (mm): 440x520x795

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G15

Ghế gấp G15

Giá bán 339.000 đ

Kích thước (mm): 440x490x975

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G16

Ghế gấp G16

Giá bán 347.000 đ

Kích thước (mm): 446x475x835

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G18

Ghế gấp G18

Giá bán 299.000 đ

Kích thước (mm): 440x500x980

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G20

Ghế gấp G20

Giá bán 497.000 đ

Kích thước (mm): 450x480x920

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G30

Ghế gấp G30

Giá bán 273.000 đ

Kích thước (mm): 460x445x830

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G31

Ghế gấp G31

Giá bán 800.000 đ

Kích thước (mm): 550x535x820

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế gấp G34

Ghế gấp G34

Giá bán 991.000 đ

Kích thước (mm): 515x570x730

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
6
.
.
.
.