Ghế nhân viên SG

1% off

Ghế nhân viên SG - SG130

Ghế nhân viên SG - SG130

Giá bán 641.160 đ

Kích thước (mm): 530x540x780/902

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

1% off

Ghế nhân viên SG - SG130K

Ghế nhân viên SG - SG130K

Giá bán 599.040 đ

Kích thước (mm): 420x540x780/902

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

8% off

Ghế nhân viên SG - SG502

Ghế nhân viên SG - SG502

Giá bán 1.357.200 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: 600x525x975/1100; Chân mạ 600x525x950/1030

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế nhân viên SG - SG528

Ghế nhân viên SG - SG528

Giá bán 1.228.500 đ

Kích thước (mm): 610x580/1010x1040/1165

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

1% off

Ghế nhân viên SG - SG529

Ghế nhân viên SG - SG529

Giá bán 780.390 đ

Kích thước (mm): 455x470x820/940

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế nhân viên SG - SG532

Ghế nhân viên SG - SG532

Giá bán 1.088.100 đ

Kích thước (mm): 500x530x840/965

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

1% off

Ghế nhân viên SG - SG550

Ghế nhân viên SG - SG550

Giá bán 649.350 đ

Kích thước (mm): 560x540x900/1025

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

1% off

Ghế nhân viên SG - SG550K

Ghế nhân viên SG - SG550K

Giá bán 620.100 đ

Kích thước (mm): 440x540x900/1025

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế nhân viên SG - SG555

Ghế nhân viên SG - SG555

Giá bán 822.510 đ

Kích thước (mm): 540x500x855/980

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

1% off

Ghế nhân viên SG - SG555K

Ghế nhân viên SG - SG555K

Giá bán 780.390 đ

Kích thước (mm): 440x500x855/980

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
3
.
.
.
.