Ghế Phòng họp VT

Ghế Họp VT VT1

Ghế Họp VT VT1

Giá bán 744.000 đ

Kích thước (mm): 540x600x920

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp VT VT1K

Ghế Họp VT VT1K

Giá bán 618.000 đ

Kích thước (mm): 470x570x850

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp VT VT2

Ghế Họp VT VT2

Giá bán 618.000 đ

Kích thước (mm): 470x590x850

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp VT VT3

Ghế Họp VT VT3

Giá bán 666.000 đ

Kích thước (mm): 540x560x835

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp VT VT3B

Ghế Họp VT VT3B

Giá bán 666.000 đ

Kích thước (mm): 540x680x835

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp VT VT532

Ghế Họp VT VT532

Giá bán 912.000 đ

Kích thước (mm): 510x565x850

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp VT VT532B

Ghế Họp VT VT532B

Giá bán 926.000 đ

Kích thước (mm): 580x685x850

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp VT VT532BX

Ghế Họp VT VT532BX

Giá bán 947.000 đ

Kích thước (mm): 500x580/855

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
6
.
.
.
.