Ghế Phòng họp VT

Ghế Họp VT VT1

Ghế Họp VT VT1

Giá bán 602.000 đ

Kích thước (mm): 540x600x920

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp VT VT1K

Ghế Họp VT VT1K

Giá bán 500.000 đ

Kích thước (mm): 470x570x850

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp VT VT2

Ghế Họp VT VT2

Giá bán 500.000 đ

Kích thước (mm): 470x590x850

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp VT VT3

Ghế Họp VT VT3

Giá bán 449.000 đ

Kích thước (mm): 540x560x835

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp VT VT3B

Ghế Họp VT VT3B

Giá bán 540.000 đ

Kích thước (mm): 540x680x835

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp VT VT532

Ghế Họp VT VT532

Giá bán 739.000 đ

Kích thước (mm): 510x565x850

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp VT VT532B

Ghế Họp VT VT532B

Giá bán 750.000 đ

Kích thước (mm): 580x685x850

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
4
.
.
.
.