Tủ Hồ Sơ Thấp

Tủ Hồ Sơ Thấp THST01

Tủ Hồ Sơ Thấp THST01

Giá bán 1.250.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x800

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 03-05 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST02

Tủ Hồ Sơ Thấp THST02

Giá bán 1.650.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x850

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 03-05 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST03

Tủ Hồ Sơ Thấp THST03

Giá bán 1.650.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x850

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp-Cửa Kính

Tình trạng: Hàng đặt 03-05 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST04

Tủ Hồ Sơ Thấp THST04

Giá bán 1.550.000 đ

Kích thước (mm): 800x400x850

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng có sẵn nhiều màu tùy chọn. Giao ngay!

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST05

Tủ Hồ Sơ Thấp THST05

Giá bán 1.550.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x850

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 03-05 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST06

Tủ Hồ Sơ Thấp THST06

Giá bán 1.550.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x850

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 03-05 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST07

Tủ Hồ Sơ Thấp THST07

Giá bán 1.550.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x850

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 03-05 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST08

Tủ Hồ Sơ Thấp THST08

Giá bán 1.550.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x850

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 03-05 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST09

Tủ Hồ Sơ Thấp THST09

Giá bán 1.550.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x850

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 03-05 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST10

Tủ Hồ Sơ Thấp THST10

Giá bán 1.550.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x850

Chất liệu:

Tình trạng: Hàng đặt 03-05 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST11

Tủ Hồ Sơ Thấp THST11

Giá bán 1.750.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x1000

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp

Tình trạng: Hàng đặt 03-05 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST12

Tủ Hồ Sơ Thấp THST12

Giá bán 1.750.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x750

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp

Tình trạng: Hàng đặt 03-05 ngày. Màu tùy chọn

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST13

Tủ Hồ Sơ Thấp THST13

Giá bán 1.850.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x750

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp

Tình trạng: Hàng đặt 03-05 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ Hồ Sơ Thấp THST14

Tủ Hồ Sơ Thấp THST14

Giá bán 1.650.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x850

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp Phủ Melamine

Tình trạng: Hàng đặt 03-05 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

7% off

Tủ Hồ Sơ Thấp THST15

Tủ Hồ Sơ Thấp THST15

Giá bán 1.550.000 đ

Kích thước (mm): 1000x400x750

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp

Tình trạng: Hàng đặt 03-05 ngày

Mua nhanh Cho vào giỏ

CHUBB LIFE
Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

© 2016 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.