Bàn Làm Việc Gỗ Sơn PU

Bàn phím treo BF01

Bàn phím treo BF01

Giá bán 296.000 đ

Kích thước (mm): 646x318x120

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Kệ CPU C01

Kệ CPU C01

Giá bán 206.000 đ

Kích thước (mm): 450x260x165

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ lãnh đạo cao cấp DC2448V6

Tủ lãnh đạo cao cấp DC2448V6

Giá bán 21.528.000 đ

Kích thước (mm): 2400x480x2200

Chất liệu: Gỗ CN Veneer sơn PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ lãnh đạo cao cấp DC2448VM6

Tủ lãnh đạo cao cấp DC2448VM6

Giá bán 16.439.000 đ

Kích thước (mm): 2400x480x2200

Chất liệu: Gỗ CN Veneer sơn PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ lãnh đạo cao cấp DC3040VM20

Tủ lãnh đạo cao cấp DC3040VM20

Giá bán 19.317.000 đ

Kích thước (mm): 3000x400x2000

Chất liệu: Gỗ CN Veneer sơn PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ lãnh đạo cao cấp DC3242V8

Tủ lãnh đạo cao cấp DC3242V8

Giá bán 24.956.000 đ

Kích thước (mm): 3200x425x2000

Chất liệu: Gỗ CN Veneer sơn PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ lãnh đạo cao cấp DC3242VM8

Tủ lãnh đạo cao cấp DC3242VM8

Giá bán 17.772.000 đ

Kích thước (mm): 3200x425x2000

Chất liệu: Gỗ CN Veneer sơn PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ lãnh đạo cao cấp DC3246V7

Tủ lãnh đạo cao cấp DC3246V7

Giá bán 27.530.000 đ

Kích thước (mm): 3200x460x2000

Chất liệu: Gỗ CN Veneer sơn PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Tủ lãnh đạo cao cấp DC3246VM7

Tủ lãnh đạo cao cấp DC3246VM7

Giá bán 18.673.000 đ

Kích thước (mm): 3200x460x2000

Chất liệu: Gỗ CN Veneer sơn PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1680H24

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1680H24

Giá bán 3.920.000 đ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1680H25

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1680H25

Giá bán 3.920.000 đ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1680H26

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1680H26

Giá bán 3.920.000 đ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1680H27

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1680H27

Giá bán 3.920.000 đ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1680H35

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1680H35

Giá bán 4.434.000 đ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1680H36

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1680H36

Giá bán 4.434.000 đ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1680H37

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1680H37

Giá bán 4.434.000 đ

Kích thước (mm): 1600x800x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H1

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H1

Giá bán 4.610.000 đ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H12

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H12

Giá bán 4.598.000 đ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H14

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H14

Giá bán 4.493.000 đ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H15

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H15

Giá bán 4.586.000 đ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H16

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H16

Giá bán 4.423.000 đ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H17

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H17

Giá bán 4.973.000 đ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H2

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H2

Giá bán 3.241.000 đ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H24

Bàn lãnh đạo sơn PU DT1890H24

Giá bán 4.095.000 đ

Kích thước (mm): 1800x900x760

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ PU

Tình trạng: Hàng đặt

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
6
.
.
.
.