Ghế lãnh đạo GL

Ghế lãnh đạo GL - GL201

Ghế lãnh đạo GL - GL201

Giá bán 1.376.000 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa 600x540/1040-1165 - Chân mạ 600x540/1010-1090

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL202

Ghế lãnh đạo GL - GL202

Giá bán 2.139.000 đ

Kích thước (mm): 650x530/1025-1105

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL203

Ghế lãnh đạo GL - GL203

Giá bán 1.768.000 đ

Kích thước (mm): 560x600/1020-1100

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL206

Ghế lãnh đạo GL - GL206

Giá bán 1.592.000 đ

Kích thước (mm): 620x630/1050-1175

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL207

Ghế lãnh đạo GL - GL207

Giá bán 1.782.000 đ

Kích thước (mm): 570x650/915-995

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL208

Ghế lãnh đạo GL - GL208

Giá bán 1.319.000 đ

Kích thước (mm): 625x600/995-1120

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL212

Ghế lãnh đạo GL - GL212

Giá bán 1.887.000 đ

Kích thước (mm): 590x600/1020-1100

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL214

Ghế lãnh đạo GL - GL214

Giá bán 1.325.000 đ

Kích thước (mm): 580x520/950-1075

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL216

Ghế lãnh đạo GL - GL216

Giá bán 1.250.000 đ

Kích thước (mm): 590x595/960-1040

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL217

Ghế lãnh đạo GL - GL217

Giá bán 1.080.000 đ

Kích thước (mm): 600x615/975-1055

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL303

Ghế lãnh đạo GL - GL303

Giá bán 3.171.000 đ

Kích thước (mm): 650x600/1215-1295

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL304

Ghế lãnh đạo GL - GL304

Giá bán 1.916.000 đ

Kích thước (mm): 585x680/1180-1260

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL305

Ghế lãnh đạo GL - GL305

Giá bán 2.609.000 đ

Kích thước (mm): 600x650/1135-1260

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL307

Ghế lãnh đạo GL - GL307

Giá bán 1.936.000 đ

Kích thước (mm): 585x650/1035-1105

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL309

Ghế lãnh đạo GL - GL309

Giá bán 2.350.000 đ

Kích thước (mm): 630x660/1215-1295

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL315

Ghế lãnh đạo GL - GL315

Giá bán 2.876.000 đ

Kích thước (mm): 580x610/1220-1300

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL316

Ghế lãnh đạo GL - GL316

Giá bán 2.245.000 đ

Kích thước (mm): 620x640/1080-1160

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL317

Ghế lãnh đạo GL - GL317

Giá bán 2.091.000 đ

Kích thước (mm): 585x680/1180-1260

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL318

Ghế lãnh đạo GL - GL318

Giá bán 2.876.000 đ

Kích thước (mm): 630x630/1170-1250

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL320

Ghế lãnh đạo GL - GL320

Giá bán 2.553.000 đ

Kích thước (mm): 600x710-1030/1160-1240

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL321

Ghế lãnh đạo GL - GL321

Giá bán 2.210.000 đ

Kích thước (mm): 650X630/1120-1200

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL322

Ghế lãnh đạo GL - GL322

Giá bán 1.992.000 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa/HK 615x660/1155-1235 - Chân mạ 615x660/1075-1155

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL323

Ghế lãnh đạo GL - GL323

Giá bán 2.771.000 đ

Kích thước (mm): 660x620-1250/1120-1200

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế lãnh đạo GL - GL324

Ghế lãnh đạo GL - GL324

Giá bán 2.343.000 đ

Kích thước (mm): 630x690-890/1150-1230

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
6
.
.
.
.