Ghế lưng trung

3% off

Ghế lưng trung SG1425

Ghế lưng trung SG1425

Giá bán 1.123.200 đ

Kích thước (mm): W620 x D610 x H975/1110

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưng trung SG225

Ghế lưng trung SG225

Giá bán 1.251.900 đ

Kích thước (mm): W605 x D595 x H1000/1125

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưng trung SG601

Ghế lưng trung SG601

Giá bán 1.450.800 đ

Kích thước (mm): W580 x D600 x H1010/1135

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưng trung SG603

Ghế lưng trung SG603

Giá bán 1.708.200 đ

Kích thước (mm): W570 x D690 x H1000/1080

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưng trung SG606

Ghế lưng trung SG606

Giá bán 1.567.800 đ

Kích thước (mm): W620 x D620 x H1020/1145

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưng trung SG607

Ghế lưng trung SG607

Giá bán 2.059.199 đ

Kích thước (mm): W570 x D620 x H970/1050

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưng trung SG710

Ghế lưng trung SG710

Giá bán 1.298.700 đ

Kích thước (mm): W575 x D665 x H975/1100

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưng trung SG711

Ghế lưng trung SG711

Giá bán 1.474.200 đ

Kích thước (mm): W600 x D670 x H945/1070

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

8% off

Ghế lưng trung SG712

Ghế lưng trung SG712

Giá bán 1.181.700 đ

Kích thước (mm): W595 x D580 x H1020/1145

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưng trung SG721

Ghế lưng trung SG721

Giá bán 1.474.200 đ

Kích thước (mm): W580 x D600 x H1010/1135

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưng trung SG811

Ghế lưng trung SG811

Giá bán 1.462.500 đ

Kích thước (mm): W595 x D635 x H1000/1125

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
3
.
.
.
.