Ghế lưới nhân viên

2% off

Ghế lưới nhân viên GL101

Ghế lưới nhân viên GL101

Giá bán 889.200 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W600 x D530 x H900/1025; Chân mạ: W600 x D530 x H875/950

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưới nhân viên GL101B

Ghế lưới nhân viên GL101B

Giá bán 854.100 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W625x D530 x H900/1025; Chân mạ: W625 x D530 x H875/950

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưới nhân viên GL101K

Ghế lưới nhân viên GL101K

Giá bán 815.490 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W485x D530 x H900/1025; Chân mạ: W485 x D530 x H875/950

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

3% off

Ghế lưới nhân viên GL104

Ghế lưới nhân viên GL104

Giá bán 1.076.400 đ

Kích thước (mm): 600x565x900/1020

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưới nhân viên GL109

Ghế lưới nhân viên GL109

Giá bán 1.287.000 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W585 x D590 x H955/1080; Chân mạ: W585 x D590 x H920/1000

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

3% off

Ghế lưới nhân viên GL110

Ghế lưới nhân viên GL110

Giá bán 1.158.300 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W580 x D585 x H920/1045; Chân mạ: W580 x D585 x H880/960

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

11% off

Ghế lưới nhân viên GL112

Ghế lưới nhân viên GL112

Giá bán 1.287.000 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W600 x D525 x H975/1100; Chân mạ: W600 x D525 x H950/1030

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưới nhân viên GL113

Ghế lưới nhân viên GL113

Giá bán 865.800 đ

Kích thước (mm): Chân mạ: W570 x D520 x H890/970; Chân nhựa: W570 x D520 x H910/1035

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưới nhân viên GL113R

Ghế lưới nhân viên GL113R

Giá bán 707.850 đ

Kích thước (mm): Chân mạ: W570 x D505 x H890/970; Chân nhựa: W570 x D505 x H910/1035

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưới nhân viên GL117

Ghế lưới nhân viên GL117

Giá bán 1.044.809 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W575 x D610 x H960/1080; Chân mạ: W575 x D610 x H925/1000

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưới nhân viên GL119

Ghế lưới nhân viên GL119

Giá bán 1.006.199 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W580 x D630 x H925/1050; Chân mạ: W580 x D630 x H900/980

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưới nhân viên GL119R

Ghế lưới nhân viên GL119R

Giá bán 918.450 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W580 x D630 x H935/1060; Chân thép mạ: W580 x D630 x H900/980

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưới nhân viên GL120

Ghế lưới nhân viên GL120

Giá bán 1.310.400 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W610 x D630 x H975/1095; Chân mạ: W610 x D630 x H940/1020

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưới nhân viên GL201

Ghế lưới nhân viên GL201

Giá bán 1.462.500 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W610 x D560 x H1020/1145; Chân mạ: W610 x D560 x H990/1070

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

10% off

Ghế lưới nhân viên GL208

Ghế lưới nhân viên GL208

Giá bán 1.345.500 đ

Kích thước (mm): W605 x D625 x H995/1120

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưới nhân viên GL216

Ghế lưới nhân viên GL216

Giá bán 1.380.600 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W580 x D590 x H1010/1135; Chân mạ: W580 x D590 x H960/1040

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưới nhân viên GL217

Ghế lưới nhân viên GL217

Giá bán 1.205.100 đ

Kích thước (mm):

Chân nhựa - không tựa: W610 x D565 x H1015/1140;

Chân mạ - không tựa: W610 x D565 x H975/1055.

Chân nhựa - có tựa: W610 x D620 x H1170/1295;

Chân mạ - có tựa: W610 x D620 x H1135/1215

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưới nhân viên GL218

Ghế lưới nhân viên GL218

Giá bán 1.556.100 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W615 x D610 x H1010/1135; Chân mạ: W615 x D610 x H975/1055

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

2% off

Ghế lưới nhân viên GL219

Ghế lưới nhân viên GL219

Giá bán 1.439.100 đ

Kích thước (mm): Chân nhựa: W600 x D585 x H965/1090; Chân mạ: W600 x D585 x H930/1005

Chất liệu:

Tình trạng: Đặt hàng

Mua nhanh Cho vào giỏ

Đăng ký nhận tin
Cập nhật những thông tin từ công ty.
Tất cả thông tin sẽ được bảo mật an toàn

Nguyễn Hoàng Anh Quân © 2012 All Rights Reserved. Designed & Developed by HopPhat Design Team

Chương trình HOT từ Nội Thất Hợp Phát
3
.
.
.
.